วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของ"นางสาวเอ"


คำถาม
- นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ กับการใช้เทคโนโลยีในการตัดสินการกระทำของแต่ละบุคคล (อธิบายเหตุผลประกอบ)
o หากนักศึกษาเห็นด้วย แสดงความคิดเห็นว่าอนาคตการใช้เทคโนโลยีแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป
o หากนักศึกษาไม่เห็นด้วย แสดงความคิดเห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

                ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะใช้เทคโนโลยีตัดสินให้คนผิดหรือถูก     ต้องมีการไต่สวน   สอบถามก่อน   ไม่ใช่แค่เพียงเห็นรูปภาพหรือการพูดปากต่อปากเพียงอย่างเดียว    แล้วนำไปตัดสินคนอื่น   เพราะบางทีรูปเหล่านั้นอาจเป็นรูปภาพที่แต่งขึ้น   แต่ก็ยังมีคนมากมายที่เชื่อว่านั่นคือของจริง   เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มีความรวดเร็วและผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก   และผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถประพฤติตนในอินเทอร์เน็ตโดยขาดความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นทุกที และขาดการชั่งใจว่าอะไรที่ทำแล้วสร้างสรรค์ และอะไรคือการคุกคาม    ดั้งนั้นการแก้ไขคือคนที่รับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตควรวิเคราะห์และใคร่ครวญถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงของข่าว   ก่อนที่จะตัดสินว่าเป็นจริงหรือเท็จและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น